Biscaro L.

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 1(71),2019:61-70

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/1/61

OPIS PRZYPADKU

Planowanie techniczne: wax-up diagnostyczny i jego wykorzystanie kliniczne

Technical planning: the diagnostic wax-up and its clinical use

Leonello BiscaroE
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 20.12.2018. Accepted: 20.01.2019. Published: 22.01.2019
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Biscaro L: Planowanie techniczne: wax-up diagnostyczny i jego wykorzystanie kliniczne; Art Dent 2019,71,61-70.

STRESZCZENIE
Planowanie to intelektualny proces zintegrowanej oceny danych klinicznych, radiologicznych i technicznych, skutkujący opracowaniem klinicznego projektu, który kieruje praktyczną realizacją leczenia. W przedstawianym przypadku zastosowano technikę jednego modelu do wykonania długoterminowego tymczasowego uzupełnienia protetycznego z materiału na bazie żywic na metalowej podbudowie, dobrze zintegrowanego z twarzą pacjenta.

SŁOWA KLUCZOWE: mock-up, projektowanie uśmiechu, rejestracja zwarcia, wax-up

SUMMARY
Planning is an intellectual process of integrated evaluation of clinical, radiographic, and technical data, which results in the development of the clinical project that will guide the practical application of the treatment. In this case the one model technique was used to construct a longterm, resin temporary prosthesis provided with a metal framework, well integrated into the patient’s face, which was used for the immediate loading of maxillary and mandibular implants.

KEY WORDS: mock-up, designing smile, interocclusal record, wax-up