Nishimura B. 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 1(71),2019:56-60

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/1/56

OPIS PRZYPADKU

Aparaty zdejmowane w korygowaniu rotacji

Removable Aligners to Correct Rotation


Brenda NishimuraE

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 20.12.2018. Accepted: 20.01.2019. Published: 22.01.2019
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Nishimura B: Aparaty zdejmowane w korygowaniu rotacji; Art Dent 2019,71,56-60.

STRESZCZENIE
Dr Brenda Nishimura przedstawia przypadek leczenia z użyciem klasycznego aparatu Inman Aligner 

SŁOWA KLUCZOWE: aparaty zdejmowane, leczenie ortodontyczne, rotacja

SUMMARY
Dr. Brenda Nishimura introduces a classic Inman Aligner solved case 

KEY WORDS: removable aligners, orthodontic treatment, rotation