Pringle A. 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 1(71),2019:49-55

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/1/49

OPIS PRZYPADKU

„Na przekór trudnościom” – prezentacja przypadku

„Against the Odds” - case report


Angus PringleE
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 20.12.2018. Accepted: 20.01.2019. Published: 22.01.2019
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Pringle A: „Na przekór trudnościom” – prezentacja przypadku; Art Dent 2019,71,49-55.


STRESZCZENIE
Za ten przypadek Angus Pringle otrzymał drugie miejsce w konkursie BOS „Against the Odds” (Na przekór trudnościom), przedstawiając pacjentkę z klasą III, zatrzymanymi kłami górnymi i brakiem górnych siekaczy bocznych.

SŁOWA KLUCZOWE: brak zawiązków stałych siekaczy bocznych, leczenie ortodontyczne, retencja, wady klasy III, zęby zatrzymane

SUMMARY
This case by Angus Pringle won second prize in the BOS ‘Against the Odds’ competition with a class III malocclusion case with impacted upper canines and hypodontia of the upper lateral incisors.

KEY WORDS: agenesis of the deciduous lateral incisors, orthodontic treatment, retention, class III defects, impacted teeth