Gniazdowska M. 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 1(71),2019:41-48

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/1/41

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Materiały elastyczne do podścielania protez - przegląd piśmiennictwa

Soft denture lining materials - a literature review


Monika Gniazdowska1,A,B,E,F

¹ Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie. Kierownik specjalizacji: lek. stom. Anna Czapska
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 02.01.2019. Accepted: 14.01.2019. Published: 22.01.2019
P rawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: Monika Gniazdowska, ul.Olszowa 6 A, 05-205 Pasek, tel. +48 695 735 493, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Gniazdowska M: Materiały elastyczne do podścielania protez - przegląd piśmiennictwa; Art Dent 2019,71,41-48.


STRESZCZENIE
Materiały elastyczne są obecne na rynku stomatologicznym od wielu lat. Posiadają mnogie wskazania do zastosowania. Z powodu ich niedoskonałości, ograniczonego czasu przebywania w jamie ustnej i niepowodzeń w trakcie stosowania wymagają wielu badań, aby udoskonalić ich właściwości. W poniższej pracy przedstawiono ogólny podział tych materiałów, ich właściwości, wady, zalety oraz wskazania do stosowania. Przytoczono niektóre badania prowadzone w ostatnich latach. Mają one na celu wyeliminowanie wad materiałów elastycznych w jak największym stopniu, aby minimalizować niepowodzenia terapeutyczne i dążą do rozszerzenia wskazań do ich stosowania. W praktyce klinicznej lekarz dentysta często spotyka się z przypadkami, w których zastosowanie miękkich materiałów jest niejednokrotnie postępowaniem z wyboru. Ważna jest umiejętność kwalifikowania do takiego typu terapii. Wiedza odnośnie charakterystyki tych materiałów jest kluczowym aspektem przy doborze pacjentów, którzy powinni być w ten sposób rehabilitowani.

SŁOWA KLUCZOWE: Candida albican, elastomery silikonowe, miękkie masy wyścielające, podścielanie, stomatopatia protetyczna, tissue conditioner

SUMMARY
Resilient materials have been used at dentistry for many years. They have a lot of indications for use. Due to their imperfections, limited time spent in the oral cavity and failures during use, many studies are required to improve their properties. The following article presents a general division of these materials, their properties, disadvantages, advantages and indications for use. Some research conducted in recent years has been quoted. They aim to eliminate the disadvantages of flexible materials as much as possible to minimize therapeutic failures and seek to extend the indications for their use. In clinical practice, a dentist often meets with cases in which the use of soft materials is often the procedure of choice. The ability to qualify for this type of therapy is important. Knowledge about the characteristics of these materials is a key aspect in the selection of patients who should be rehabilitated in this way..

KEY WORDS: Candida albicans, silicone elastomers, soft lining materials, relining, denture stomatitis, tissue conditioner