ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 1(71),2019:37-40

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/1/37

PRACA POGLĄDOWA

Jak być na bieżąco w kwestii zdrowia jamy ustnej

Staying current with oral health


Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 20.12.2018. Accepted: 08.01.2019. Published: 22.01.2019
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Jak być na bieżąco w kwestii zdrowia jamy ustnej; Art Dent 2019,71,37-40.


STRESZCZENIE
Nowoczesna praktyka stomatologiczna niesie ze sobą wiele wyzwań, w tym wymagania związane z prowadzeniem małej działalności gospodarczej, spełnianie wymogów zawodowych oraz pozostawanie na bieżąco, jeśli chodzi o nowe materiały i procedury. Kishore i wsp. (2014) ujęli to następująco: „Ważne, aby lekarze i lekarze dentyści, jako osoby świadczące usługi z zakresu ochrony zdrowia, oferowali swoim pacjentom najlepszą możliwą opiekę. Wymaga to nie tylko solidnych podstaw edukacyjnych, ale także dobrego źródła najlepszych aktualnych publikacji, na których opierają swoje zalecenia terapeutyczne”.

SŁOWA KLUCZOWE: proces GRADE, stomatologia oparta na wynikach badań, schemat PICO

SUMMARY
Modern dental practice brings with it many challenges, including the demands of running a small business, meeting professional obligations, and staying current with new materials and procedures. As Kishore and colleagues (2014) wrote: 'As healthcare providers, it is important that physicians and dentists offer the best possible care for their patients. This requires not only a sound educational base but also a good source of current best evidence to support their treatment recommendations.'

KEY WORDS: GRADE process, evidence-based dentistry, PICO structure