Tipton P, Siewert B. 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 1(71),2019:28-36

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/1/28

PRACA POGLĄDOWA

Polimery o wysokiej wytrzymałości

High-Performance Polymers

Paul TiptonE,F, Bernd SiewertE,F

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 20.06.2018. Accepted: 24.10.2018. Published: 22.01.2019
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Tipton P, Siewert B: Polimery o wysokiej wytrzymałości; Art Dent 2019,71,28-36.

STRESZCZENIE
Paul Tipton oraz Bernd Siewert oceniają nowy materiał przeznaczony do konstrukcji podbudów prac protetycznych i analizują procesy wykonawcze porównując procedury wytłaczania i frezowania, a także długoterminowe rezultaty kliniczne ich stosowania.
Cele i założenia pracy: Celem poniższego artykułu jest przedstawienie Czytelnikowi możliwości wytwarzania elementów protetycznych z prefabrykowanych przemysłowo bloków z polieteroeteroketonu (PEEK) metodą frezowania z zastosowaniem technologii CAD/CAM oraz prezentacja długoterminowych rezultatów klinicznych tej techniki na podstawie przypadku pacjentki z bruksizmem wymagającej kompleksowej terapii implanto-protetycznej.

SŁOWA KLUCZOWE: bruksizm, CAD/CAM, materiały na bazie PEEK, okluzja, protetyka na implantach

SUMMARY
Paul Tipton and Bernd Siewert look at a new material for framework fabrication and consider processing methods, pressing versus milling and the long-term findings. Aims and objectives: This article aims to demonstrate the possibility of milling polyetheretherketone (PEEK) in the CAD/CAM procedure from industrially-manufactured material blocks, and present long-term findings of a case involving treatment of bruxism.

KEY WORDS: bruxism, CAD/CAM, polymers based on PEEK, occlusion, prosthetics on implants