Chudasama N: 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 2(72),2019:131-137

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/2/131

OPIS PRZYPADKU

 

Leczenie ortodontyczne dorosłego pacjenta z nawrotem

Adult Orthodontic Treatment of a Relapsed Case

Neel Chudasama1,E,F
¹ Dental Suite, Nottingham, Wielka Brytania
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.01.2019. Accepted: 06.02.2019. Published: 01.04.2019
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Chudasama N: Leczenie ortodontyczne dorosłego pacjenta z nawrotem; Art Dent 2019,72,131-137.

STRESZCZENIE
Neel Chudasama przedstawia przypadek korekty zębów górnych i dolnych oraz górnego prawego siekacza bocznego, będącego w protruzji.

SŁOWA KLUCZOWE: higienizacja, leczenie ortodontyczne, protruzja

SUMMARY
Neel Chudasama presents a case to correct a patient's upper and lower teeth and a protruding upper right lateral incisor.

KEY WORDS: hygienisation, orthodontic treatment, protrusion