Opalko K, Lietz-Kijak D: 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 2(72),2019:108-112

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/2/108

PRACA POGLĄDOWA

Wolne rodniki w jamie ustnej a fizykoterapia. Część I

Free radicals in the mouth and physical therapy. Part I


Krystyna Opalko1,E,F, Danuta Lietz-Kijak2,E,F
¹ Instytut Ochrony Zdrowia Wydział Fizjoterapii PWSZ w Pile
2 Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.01.2019. Accepted: 06.02.2019. Published: 01.04.2019
P rawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: dr n. med. Danuta Lietz-Kijak Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, tel. +48 91 466 17 14, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Opalko K, Lietz-Kijak D: Wolne rodniki w jamie ustnej a fizykoterapia. Część I; Art Dent 2019,72,108-112.


STRESZCZENIE
Jednym z warunków zachowania homeostazy w ustroju jest równowaga między ilością reaktywnych form tlenu a sprawnością systemów antyoksydacyjnych. Metalowe uzupełnienia protetyczne wpływają na jakościowy i ilościowy skład śliny. Wolne rodniki są przyczyną procesów patologicznych jamy ustnej. Intoksykacja metalami ciężkimi może doprowadzić do zahamowania funkcji systemu obronnego, antyoksydacyjnego. Spowoduje to niedobór glutationu w tkankach przyzębia i wątrobie, również niedobór aminokwasu cysteiny, która wiąże się z metalami ciężkimi.

SŁOWA KLUCZOWE: antyoksydanty, wolne rodniki w jamie ustnej

SUMMARY
One of the conditions of maintaining homeostasis in the system is the balance between the amount of reactive oxygen species and the efficiency of antioxidant systems. Metal prosthetic restorations affect the qualitative and quantitative composition of saliva. Free radicals cause pathological processes in the mouth. Heavy metal intoxication can lead to inhibition of the defense and antioxidant system functions. This will result in a deficiency of glutathione in the tissues of the periodontal and liver, also the deficiency of the cysteine amino acid, which binds to heavy metals. 

KEY WORDS: antioxidants, free radicals in the mouth