Perkins R: 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 2(72),2019:85-97

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/2/85

PRACA POGLĄDOWA

Leczenie zaburzeń snu aparatami wewnątrzustnymi

Dr Ronald Perkins omawia objawy zaburzeń snu i swój protokół leczenia 

Treating Sleep Disorders with Oral Appliances

Dr Ronald Perkins discusses symptoms of sleep disorders and his treatment protocol

Ronald Perkins1,E,F
¹ International College of Dentists, American Association of Orthodontists, American Academy of Dental Sleep Medicine
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.01.2019. Accepted: 06.02.2019. Published: 01.04.2019
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Perkins R: Leczenie zaburzeń snu aparatami wewnątrzustnymi; Art Dent 2019,72,85-97.

STRESZCZENIE
Jestem ortodontą od wczesnych lat 70. XX wieku i standardowo zalecałem chirurgiczne usuwanie powiększonych migdałków podniebiennych i gardłowych, powodujących niedrożność dróg oddechowych u małych dzieci. Wyniki tej dobrze znanej procedury chirurgicznej były natychmiastowe: Rodzice zgłaszali, że ich dzieci spokojniej spały, nie chrapały i znacznie łatwiej budziły się rano. Rodzice często mówili, że po kilku miesiącach poprawiały się wyniki w nauce szkolnej, a także stan zdrowia i zachowanie dzieci.

SŁOWA KLUCZOWE: dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych, leczenie ortodontyczne, niedrożność dróg oddechowych, retrognatyczna żuchwa

SUMMARY
An as an orthodontist since the early 1970s, I typically recommended the surgical removal of the enlarged tonsils and adenoids that caused airway blockage in young children. The results of this well-known surgical procedure were immediate: Parents reported that their children were sleeping more restfully, with no snoring and found it much easier to wake up in the morning. Within a few months, parents would often say that their children’s schoolwork was improving, along with their health and attitude.

KEY WORDS: temporomandibular joint dysfunction, orthodontic treatment, airway obstructions, retnognathic mandible