Spyrka A: 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 3(73),2019:143

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/3/143

Streszczenie

Kopacz Ł et al.: 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 3(73),2019:144-150

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/3/144

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Goj M, Przestrzelska M, Czapla M: 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 3(73),2019:172-177

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/3/172

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Flood B: 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 3(73),2019:178-187

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/3/178

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Gudsoorkar P: 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 3(73),2019:188-195

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/3/188

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Czapla M, Wojciechowski J, Karniej P: 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 3(73),2019:196-200

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/3/196

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Gniazdowska M: 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 3(73),2019:201-206

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/3/201

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Palencar AJ: 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 3(73),2019:207-212

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/3/207

Streszczenie Pełna wersja artykułu