Palencar AJ: 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 3(73),2019:207-212

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/3/207

OPIS PRZYPADKU

Proste techniki utrzymania przestrzeni międzyzębowej po ekstrakcji lub pionizacji zębów bocznych

Simple Techniques for Maintenance of Inter-dental Space after Odontectomy or Up-righting of Posterior Teeth

Adrian J. Palencar1,E,F
¹ IAO Master Senior Instructor an IAO Education Committee Examiner, Consultant to the IJO

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.06.2019. Accepted: 10.07.2019. Published: 01.08.2019
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Palencar AJ: Proste techniki utrzymania przestrzeni międzyzębowej po ekstrakcji lub pionizacji zębów bocznych; Art Dent 2019,73,207-212.

STRESZCZENIE
Do naszego gabinetu stomatologicznego trafia wielu pacjentów z nieuzupełnionymi brakami zębów bocznych, szczególnie pierwszych stałych zębów trzonowych szczęki i żuchwy, które wyrzynają się w wieku około sześciu lat. Dlatego w przypadku niedoskonałej higieny jamy ustnej często są to u dzieci pierwsze zęby stałe, w których rozwija się próchnica. Może to prowadzić do zapalenia miazgi, zmian okołowierzchołkowych, leczenia endodontycznego, a w niektórych ciężkich przypadkach do ekstrakcji zęba. Jeśli ząb nie zostanie na czas odbudowany i nie zostanie zapewnione utrzymanie przestrzeni po ekstrakcji, dochodzi do zapadnięcia zwarcia w odcinkach bocznych. Najczęstszymi zjawiskami są pochylanie się sąsiadujących zębów w miejsce po ekstrakcji, ekstruzja przynajmniej jednego zęba, rzekome kieszonki przyzębne, otwieranie przestrzeni międzyzębowych i zaburzenia w stawach skroniowo-żuchwowych.

SŁOWA KLUCZOWE: implant, kompozyt, korona na implancie, łuk ze stali nierdzewnej 0,040, pionizacja, przestrzeń międzyzębowa, stałe uzupełnienie protetyczne, uzupełnienie przykręcane, 35Ncm

SUMMARY
There are numerous patients in our dental practice who have un-replaced missing posterior teeth, particularly maxillary and mandibular first permanent molars, which erupt around the age of six. Therefore, if the oral hygiene is not impeccable, this is most often the first permanent tooth to decay in the child’s mouth. This may lead to pulpitis, periapical periodontitis, endodontic treatment and in some severe situations, odontectomy of this tooth. If this tooth is not replaced in a timely manner, and the extraction space is not maintained, the posterior occlusion will collapse. The most common occurrences are tipping of the teeth in juxtaposition to the extraction site, extrusion of at least one opposing tooth, periodontal pseudo-pockets, opening of the interdental contacts and TMJ distress.

KEY WORDS: implant, composite, implant supported crown, a .040 stainless steel wire, up-righting, interdental space, fixed prosthesis, screw retained 35 Ncm