Gniazdowska M: 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 3(73),2019:201-206

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/3/201

OPIS PRZYPADKU

Rehabilitacja protetyczna pacjentów cierpiących na przewlekłe zaburzenia neurologiczne. Opis przypadku pacjenta chorego na dystonię torsyjną

The prosthetic rehabilitation of patients suffering from chronic neurological disorders. Case report of a patient suffering from torsion dystonia

Monika Gniazdowska1,A,B,E,F
¹ Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie. Kierownik specjalizacji: lek. stom. Anna Czapska

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.05.2019. Accepted: 10.07.2019. Published: 01.08.2019
P rawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie, tel. +48 695735493, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Gniazdowska M: Rehabilitacja protetyczna pacjentów cierpiących na przewlekłe zaburzenia neurologiczne. Opis przypadku pacjenta chorego na dystonię torsyjną; Art Dent 2019,73,201-206.

STRESZCZENIE
Lekarz dentysta na co dzień spotyka się z pacjentami obciążonymi różnymi chorobami ogólnoustrojowymi. Osoby z przewlekłymi dolegliwościami neurologicznymi są jedną z trudniejszych terapeutycznie grup. Leczenie protetyczne wymaga indywidualnego podejścia do każdego przypadku. W artykule opisano główne zasady leczenia protetycznego pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, u których zaburzenia ruchowe znacznie utrudniają procedury stomatologiczne. Zwrócono szczególną uwagę na padaczkę, ponieważ jako jedna z najczęściej występujących w tej grupie chorób jest szeroko omówiona w dostępnym piśmiennictwie pod kątem leczenia protetycznego. Jako przykład leczenia przedstawiono przypadek rehabilitacji protetycznej pacjenta z dystonią torsyjną.

SŁOWA KLUCZOWE: dystonia pierwotna, dystonia torsyjna, padaczka, przewlekłe choroby układu nerwowego, rehabilitacja protetyczna

SUMMARY
A dentist meets patients with various systemic diseases every day. People with chronic neurological complaints are one of the more difficult groups in therapy. Prosthetic treatment requires an individual approach to each case. The article describes the main principles of prosthetic treatment of patients with neurological disorders, in which movement disorders significantly impede dental procedures. Particular attention has been paid to epilepsy, because it is one of the most common diseases in this group and is widely discussed in the available literature for prosthetic treatment. As an example of treatment, a case of prosthetic rehabilitation of a patient with torsion dystonia has been presented.

KEY WORDS: primary dystonia, torsion dystonia, epilepsy, chronic neurological disorders, prosthetic rehabilitation