Garstka AA et al.: 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 3(73),2019:151-163

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/3/151

PRACA ORYGINALNA

Zastosowanie pedobarografii, podoskaningu i podoskopu w ocenie związków tensegracyjnych między stawem skroniowo-żuchwowym a architekturą stopy – studium przypadku. Część I

The use of pedobarography, podoscaning and podoscope in the evaluation of tensegressive compounds between the temporomandibular joint and the architecture of the foot - case study. Part I

Adam Andrzej Garstka1,A,B,C,D,E,F, Monika Brzózka2,A,B,C,D,E,F, Aleksandra Bitenc-Jasiejko3,B,C,E,F, Paulina Strzelecka4,B,F, Elżbieta Kubala4,B,F, Marta Grzegocka5,B,F, Danuta Lietz-Kijak6,A,E,F

¹ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SPONDYLUS w Szczecinie
3 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SPONDYLUS w Szczecinie, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
4 Studium Doktoranckie, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
5 Studium Doktoranckie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
6 Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 20.07.2019. Accepted: 29.07.2019. Published: 01.08.2019
P rawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: dr n. med. Danuta Lietz-Kijak Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, tel. +48 91 466 17 14, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Garstka AA, Brzózka M, Bitenc-Jasiejko A, Strzelecka P, Kubala E, Grzegocka M, Lietz-Kijak D: Zastosowanie pedobarografii, podoskaningu i podoskopu w ocenie związków tensegracyjnych między stawem skroniowo-żuchwowym a architekturą stopy – studium przypadku. Część I; Art Dent 2019,73,151-163.

STRESZCZENIE
Diagnostyka medyczna narządu ruchu człowieka, pomimo szybkiej ewaluacji, nie zawsze jest wykorzystywana w pełni swoich możliwości, ograniczając obiektywną ocenę dysfunkcji i możliwości ich leczenia. Zaburzenia funkcjonalne układu stomatognatycznego występują coraz częściej, a ich etiologia jest różnorodna. Istnieje wiele badań naukowych szukających związków między narządami i układami w ciele człowieka mających wpływ na ich dysfunkcję. Przytaczając koncepcję Anatomy Trains i tensegracji można powiązać zależność występowania dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego z zaburzeniami w architekturze stopy, jako połączenie początku i końca łańcucha mięśniowo-powięziowego. W niniejszym artykule opisano zastosowanie pedobarografii i podoskanu medycznego, umożliwiających wyznacznie parametrów opisujących architekturę i funkcjonalność stopy oraz podoskop, który służy jako urządzenie pomocnicze w ocenie oglądowej postawy.

SŁOWA KLUCZOWE: architektura stopy, biomechanika, pedobarografia, podoskaning, powięź, staw skroniowo-żuchwowy, taśmy anatomiczne, tensegracja, TMD, tymczasowa, silikonowa szyna repozycyjna, wady postawy

ABSTRACT
The current medical diagnosis of the human movement organ is highly developed. However, it is not always used with full potential, thus limiting the objective assessment of dysfunctions and the possibilities of their treatment. Disfuncion of the stomatognathic system are more frequent and their etiology is diverse. There are many scientific studies looking for relationships between organs and systems in the human body that affect their dysfunction. Knowing the concept of Anatomy
Trains and tensegration, one can link the dependence of the occurrence of temporomandibular joint dysfunctions with disturbances in the foot architecture; as a combination of the beginning and the end of the myofascial chain. This article describes the use a pedobarography and a podoscan, enabling the determination of parameters describing the architecture and functionality of the foot and the podoscope, as a support for viewing evaluation posture.

KEY WORDS: foot architecture, biomechanics, pedobarography, podoskanica, fascia, temporomandibular joint, anatomical tapes, tensegracja, TMD, temporary repositioning silicone splint, postural defects