Kubala E et al.: 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 4(74),2019:218-224

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/4/218

PRACA POGLĄDOWA

Wpływ diety opartej na produktach liofilizowanych na wybrane parametry śliny stymulowanej podczas symulacji misji pozaziemskiej w habitacie „Lunares”

Influence of diet based on lyophilized products on selected stimulated saliva parameters during simulation of the external mission in the “Lunares" habitat


Elżbieta Kubala1,A,B,C,D,E,F, Paulina Strzelecka1,A,B,C,D,E,F, Helena Gronwald2,A,B, Mikołaj Matuszczak3,A,B,C,D, Kamil Kosko3,B, Marta Grzegocka4,E,F, Piotr Skomro2,E, Łukasz Kopacz4,E,F, Adam Garstka5,E, Monika Brzóska6,F, Aleksander Waśniowski7,A,B, Leszek Orzechowski7,A,B, Danuta Lietz- Kijak2,A,B,E,F
¹ Studium Doktoranckie Wydziału Medycyny i Stomatologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2 Zakład Propedeutyki, Fiozykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
3 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Propedeutyki, Fiozykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
4 Studium Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
5 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
6 Zos Spondylus, Szczecin
7 Space Is More Sp. z O.O, Wróblewskiego 38; 51-627 Wrocław

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 01.10.2019. Accepted: 04.10.2019. Published: 26.10.2019.
P rawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA
Kontakt z autorem: dr n. med. Danuta Lietz-Kijak Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, tel. +48 91 466 17 14, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Kubala E, Strzelecka P, Gronwald H, Matuszczak M, Kosko K, Grzegocka M, Skomro P, Kopacz Ł, Garstka A, Brzóska M, Waśniowski A, Orzechowski L, Lietz-Kijak D: Wpływ diety opartej na produktach liofilizowanych na wybrane parametry śliny stymulowanej podczas symulacji misji pozaziemskiej w habitacie „Lunares”; Art Dent 2019,74,218-224.

STRESZCZENIE
Problemami medycznymi związanymi z pobytem człowieka w przestrzeni kosmicznej zajmuje się dział nauki określany jako medycyna kosmiczna. Badania w tym zakresie prowadzi się w warunkach laboratoryjnych i polowych (w wirówkach, komorach niskich ciśnień i innych symulatorach) oraz w statkach kosmicznych. Grupę badaną stanowiło 11 osób, zakwalifikowanych do programu w habitacie Lunares, w skład którego wchodziły dwie misje. Celem badania była próba określenia wpływu warunków panujących podczas misji na wybrane parametry śliny stymulowanej uczestników.

SŁOWA KLUCZOWE: habitat Lunares, liofilizaty, ślina

SUMMARY
Medical problems related to the presence of man in space are dealt with by science department called space medicine. Research in its scope is carried out in laboratory and field conditions (in centrifuges, low pressure chambers and other simulators) and in spacecraft. The study group consisted of 11 people qualified for the program in the Lunares habitat, which included two missions. The aim of the study was to attempt to determine the impact of conditions during the mission on selected parameters of stimulated saliva of participants.

KEY WORDS: Lunares habitat, frezee-dried food, saliva