Kryńska M, Kacprzak-Ogłuszka M: 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 4(74),2019:273-282

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/4/273

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Sposoby łączenia podbudowy metalowej z porcelaną na podstawie piśmiennictwa

Connection methods of metal substructure with porcelain: A literature review

Małgorzata Kryńska1,A,B,C,D,F, Marzenna Kacprzak-Ogłuszka1,A,E
¹ Katedra Stomatologii Odtwórczej, Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. prof. B. Dejak

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 21.09.2019. Accepted: 04.10.2019. Published: 26.10.2019
P rawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA
Kontakt z autorem: Małgorzata Kryńska, Katedra Stomatologii Odtwórczej, Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, tel. +48 42 675 74 50, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Kryńska M, Kacprzak-Ogłuszka M: Sposoby łączenia podbudowy metalowej z porcelaną na podstawie piśmiennictwa; Art Dent 2019,74,273-282.

STRESZCZENIE
Korony złożone na podbudowie metalowej należą do standardowych uzupełnień protetycznych stosowanych od wielu lat. Napalenie ceramiki na metal pozwala osiągnąć dobry efekt estetyczny przy utrzymaniu wytrzymałości mechanicznej pracy protetycznej [1]. Kluczowym elementem jest połączenie ceramiki z metalem. Problem ten od wielu lat nurtuje badaczy. Rozwinięto wiele technik łączenia obu materiałów. Warunkiem sukcesu jest uzyskanie połączenia bezszczelinowego. Dla zwiększenia wytrzymałości połączenia dąży się do zwiększenia powierzchni styku metalu i materiału licującego [2]. Połączenie ceramiki z metalem odbywa się w wyniku trzech procesów: mechanicznego (mikroretencja), chemicznego (warstwa tlenków), związanego z różnicą współczynnika ekspansji termicznej obu materiałów. Na prawidłowe połączenie tych dwóch materiałów oraz jego trwałość mają wpływ także inne czynniki takie jak odpowiednia preparacja zębów pod uzupełnienie stałe, prawidłowe przygotowanie podbudowy metalowej pod napalaną porcelanę (kształt, końcowa obróbka, oczyszczanie, oksydowanie) oraz kryteria doboru obu materiałów [2,3].

SŁOWA KLUCZOWE: korony metalowo-porcelanowe, porcelana, podbudowa metalowa, połączenie mechaniczne, sposoby łączenia ceramiki z metalem 

ABSTRACT
Porcelain fused to metal crowns has been a standard of fixed prosthetic for many years. This prosthetic crowns ensure mechanical strength and good aesthetic effect [1]. An important issue is the metal – ceramic connection. This problem bothers researchers for many years. To gain aesthetic and strong prosthetic restoration it is necessary to improve connection techniques of this two materials. The most important is to achieve connection without gaps. For strong fusion it is necessary to increase the surface of contact metal and veneering material [2]. Connection between dental porcelain and metal framework is possible due to cooperation of three factors: mechanic one (micro retention), chemical one (oxide layer), difference between thermal expansion coefficient of both materials. There are also other factors which affect stability and proper connection of this two materials: teeth preparation, proper preparation of the metal substructure for fused porcelain (shape, final processing, cleaning, oxidation) and selection criteria for both materials [2,3].

KEY WORDS: porcelain fused to metal crowns, porcelain, metal framework, mechanic connection, connection methods of metal substructure with porcelain