Próchniak J: Przegląd

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
ART DENT
Tom/Volumne 18; Numer/Number 1 (75)/2020: 64-69
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798       Id artykułu:2020/1/64

Przegląd stosowanych szyn stabilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem szyny typu Michigan - na podstawie piśmiennictwa

Overview of stabilization splints with particular regard to the Michigan splint - a literature review

Justyna Próchniak1,E,F
¹ Przychodnia Stomatologiczna IMARI, Warszawa

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.12.2019. Accepted: 10.01.2020. Published: 03.02.2020
P rawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: Przychodnia Stomatologiczna IMARI, Al. Stanów Zjednoczonych 32 lok16, 04-360 Warszawa, tel. +48 22 8101010

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Próchniak J: Przegląd stosowanych szyn stabilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem szyny typu Michigan - na podstawie piśmiennictwa; Art Dent 2020,75,64-69.

STRESZCZENIE
Ze względu na wzrost liczby pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia, terapia szynami zgryzowymi jest coraz bardziej powszechna. Wiele badań wskazuje, że dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych w 80% są pochodzenia mięśniowego, a w 20% pochodzenia wewnątrzstawowego [1]. Szyny zgryzowe stabilizacyjne odgrywają znaczącą rolę w leczeniu zachowawczym schorzeń skroniowo–żuchwowych pochodzenia mięśniowego. Celem artykułu jest przegląd stosowanych szyn stabilizacyjnych i wskazań do ich stosowania, ze szczególnym opisem najczęściej stosowanej szyny stabilizacyjnej - typu Michigan.

SŁOWA KLUCZOWE: dysfunkcje skroniowo-żuchwowe, stabilizacyjna szyna zgryzowa, zaburzenia czynnościowe

ABSTRACT
On account of the increase in the number of patients with functional disorders of the masticatory system, occlusal splint therapy is becoming more common. Many studies indicate that temporomandibular joint dysfunctions are in 80% muscular origin and in 20% intra-articular origin. Stabilization occlusal splints play a significant role in the treatment of temporomandibular diseases of muscular origin. The aim of this article is to review stabilization splints and indications for their use and to describe the most commonly used - Michigan stabilization splint.

KEY WORDS: temporomandibular disorders, stabilization occlusal splint, functional disorders