Sehmi G: Przypadek

OPIS PRZYPADKU
ART DENT
Tom/Volumne 18; Numer/Number 1 (75)/2020: 58-63
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798      Id artykułu:2020/1/58

Przypadek leczenia jednego łuku z użyciem przezroczystych alignerów

A Single Arch Case using Clear Aligners

Gurs SehmiE

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 20.10.2018. Accepted: 11.12.2018. Published: 03.02.2020
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Sehmi G: Przypadek leczenia jednego łuku z użyciem przezroczystych alignerów; Art Dent 2020,75,58-63.

STRESZCZENIE
Prezentowany przypadek obrazuje problemy, na jakie można czasem natrafić w przypadku leczenia ortodontycznego osób dorosłych, które straciły motywację do rozpoczętego już leczenia. 

SŁOWA KLUCZOWE: leczenie ortodontyczne, stripping, wady zgryzu

SUMMARY
This case demonstrates occasional difficulties with adult orthodontics and patients, who lose the motivation to finish treatment that they start.

KEY WORDS: orthodontic treatment, stripping, malocclusion