Woźniak A: Kompleksowa

OPIS PRZYPADKU
ART DENT
Tom/Volumne 18; Numer/Number 1 (75)/2020: 51-57
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798        Id artykułu:2020/1/51


Kompleksowa rehabilitacja protetyczna z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego CEREC® - opis przypadku

Comprehensive prosthetic reconstruction using Cerec® System - a case report

Anna Woźniak1,A,B,D,E,F
¹ Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Mazowieckie Centrum Stomatologii, ul. Nowy Zjazd 1, Warszawa

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 16.10.2019. Accepted: 20.11.2019 Published: 03.02.2020
P rawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Mazowieckie Centrum Stomatologii, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, e-mail: anna.monika.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. +48 507335034

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Woźniak A: Kompleksowa rehabilitacja protetyczna z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego CEREC® - opis przypadku; Art Dent 2020,75,51-57.


STRESZCZENIE
Artykuł omawia przypadek odbudowy startych łuków zębowych za pomocą pełnoceramicznych koron, nakładów oraz bezpośrednich odbudów kompozytowych. Dynamiczny rozwój nowych technologii-CAD/CAM i możliwość użycia skanera wewnątrzustnego w protetyce stomatologicznej umożliwia rehabilitację protetyczną pacjentów z zaburzeniami zwarcia, spełniając estetyczne i funkcjonalne oczekiwania pacjenta. W artykule przedstawiono przypadek kompleksowej rehabilitacji zwarcia u pacjentki, która wymagała zastosowania leczenia kilkuetapowego.

SŁOWA KLUCZOWE: korony pełnoceramiczne, olany, rehabilitacja protetyczna, skaner wewnątrzustny

ABSTRACT
The article discusses the case of attrition-type dental arches wear reconstruction using full ceramic crowns, onlay’s and direct composite restorations. The dynamic development of new technologies- CAD/CAM and possibility of using intraoral scanner in dental prosthetics allows to rehabilitation patients with occlusion disorders, meeting the aesthetic and functional needs of the patient. The case of multi-stage treatment has been shown in which comprehensive prosthetic reconstruction of occlusal conditions was introduced.

KEY WORDS: full ceramic crowns, onlay, prosthodontic rehabilitation, intraoral scanner