McLeod C: 

PRACA POGLĄDOWA
ART DENT
Tom/Volumne 18; Numer/Number 1 (75)/2020: 10-15
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798        Id artykułu:2020/1/10

Leczenie ortodontyczne dzieci. Co wskazuje na nieprawidłowy zgryz? Czego nie widać na pierwszy rzut oka?

Orthodontic Treatment for Children: Signs the Bite is Not Right; See What is Hiding in Plain Sight?


Catherine McLeodE,F

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.12.2019. Accepted: 07.01.2020 Published: 03.02.2020
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: McLeod C: Leczenie ortodontyczne dzieci. Co wskazuje na nieprawidłowy zgryz? Czego nie widać na pierwszy rzut oka?; Art Dent 2020,75,10-15.

STRESZCZENIE
Wprawdzie pełne leczenie ortodontyczne najczęściej rozpoczyna się w wieku od 9 do 14 lat, po wyrżnięciu wszystkich zębów stałych, niektóre dzieci z problemami ortodontycznymi mogą odnieść korzyść z wcześniejszego leczenia na etapie uzębienia mieszanego [1].

SŁOWA KLUCZOWE: leczenie ortodontyczne, uzębienie mieszane, uzębienie stałe, wady zgryzu, zaburzenia

SUMMARY
While comprehensive orthodontic treatment most often begins between the ages of 9 and 14 after all adult teeth have erupted, some children’s orthodontic problems can benefit from earlier treatment while in mixed dentition stage [1].

KEY WORDS: othodontic treatment, mixed dentition, permanent dentition, malocclusion, disorders