Grzegocka M et al.:

PRACA ORYGINALNA
ART DENT
Tom/Volumne 18; Numer/Number 2 (76)/2020: 76-87
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798      Id artykułu:2020/2/4

SARS-CoV-2
ART DENT
Tom/Volumne 18; Numer/Number 2 (76)/2020: 88-91
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

Ministerstwo Zdrowia 

SARS-CoV-2
ART DENT
Tom/Volumne 18; Numer/Number 2 (76)/2020: 93
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

Janssen H:

PRACA POGLĄDOWA
ART DENT
Tom/Volumne 18; Numer/Number 2 (76)/2020: 94-109
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

Bogdańska J:

PRACA POGLĄDOWA
ART DENT
Tom/Volumne 18; Numer/Number 2 (76)/2020: 110-113
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

Tłuczewicz M, Bielecka-Szereszowiec A:

PRACA POGLĄDOWA
ART DENT
Tom/Volumne 18; Numer/Number 2 (76)/2020: 114-116
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

Raina M: Zabezpieczenie bezzębnego wyrostka:

OPIS PRZYPADKU
ART DENT
Tom/Volumne 18; Numer/Number 2 (76)/2020: 117-127
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

De Stefano M, Ruggiero L: Psychosomatyczna

OPIS PRZYPADKU
ART DENT
Tom/Volumne 18; Numer/Number 2 (76)/2020: 128-142
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

Lietz–Kijak D, Kulesa-Mrowiecka M:

SPRAWOZDANIE
ART DENT
Tom/Volumne 18; Numer/Number 2 (76)/2020: 143-146
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798