Raina M: Zabezpieczenie bezzębnego wyrostka:

OPIS PRZYPADKU
ART DENT
Tom/Volumne 18; Numer/Number 2 (76)/2020: 117-127
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

Zabezpieczenie bezzębnego wyrostka: uzasadnienie, wskazania i strategie

Ridge Preservation: Rationale, Indications and Strategies

Monica Raina1,E,F
¹ University of Toronto Faculty, Kanada, Dentistry American Academy of Periodontology, Ontario Dental Association, Royal College of Dentists of Canada

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.02.2020. Accepted: 02.03.2020. Published: 27.04.2020
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: Private Practice 21 St. Clair Ave. E, Suite #300, Toronto, ON, M4T 1L9. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Raina M: Zabezpieczenie bezzębnego wyrostka: uzasadnienie, wskazania i strategie; Art Dent 2020,76,117-127.

STRESZCZENIE
W codziennej praktyce stomatologicznej często wskazane jest usunięcie zęba, kiedy nie jest już możliwe jego leczenie periodontologiczne lub odtwórcze. Utrata zęba może skutkować pogorszeniem jakości życia ze względu na ograniczenia czynnościowe, dotyczące mowy i żucia, a także pogorszenie estetyki. Dlatego usunięcie i następnie uzupełnienie braku takiego nierokującego zęba jest kluczowe dla przywrócenia zdrowia, funkcjonalności i estetyki. Zrozumienie sekwencji zmian, następujących w obrębie zębodołu poekstrakcyjnego, ma zasadnicze znaczenie dla odpowiedniego zaplanowania leczenia w przypadku utraty zęba.

SŁOWA KLUCZOWE: augmentacja, biomateriały, dehinescencja, dehinescencja wyrostka poekstrakcyjnego

SUMMARY
Tooth extraction is frequently indicated in daily dental practice as a definitive treatment of periodontally or restoratively hopeless teeth. Tooth loss can lead to a reduced quality of life due to functional deficiencies in speech and mastication, and also cosmetic compromises. Therefore, removal and subsequent replacement of hopeless teeth is critical for reinstitution of health, function and aesthetics. Understanding the sequence of changes of the extraction socket is essential for appropriate treatment planning in cases where tooth loss is involved.

KEY WORDS: augmentation, biomaterials, dehiscence, post-extraction dehiscence of alveolar process